Wilt U meer informatie over de klankconcerten en andere activiteiten

in ons yoga-meditatie-klankcentrum Samavihara.

Klik op deze link

Onder knop agena/actueel vind U de nieuwsbrief.

Voor speciaal klankworkshops en concerten

Klik op deze link

Deze kunt U openen of downloaden.

 

Samavihara

 

 

 

Nagenietend van haar klankbad..................